Ettevõtte stiil

Veebilehe graafilise disaini tähtsust ettevõtte turutegevuses on võimatu üle hinnata, kuna see toimib võimsa vahendina imago kujundamisel, brändi loomisel, ettevõtte logo tajumise ja meeldejätmise paremaks muutmisel ning selle stiili kujundamisel. Veebilehest võib saada peamine kanal ettevõtte kohta käiva teabe levitamisel ning platvorm toodete ja teenuste müümisel.

Ettevõtte identiteedi (stiili) loomise elemendid

Logo loomine on graafilise disaini üks põhimõisteid. See on ainulaadne nime ja kaubamärgi kombinatsioon, mida väljendatakse graafika abil. Edukas logo kujundamine võib oluliselt suurendada reklaami tõhusust, tõsta ettevõtte mainet ja mõjutada tarbija arusaama sellest.

Identiteedi (kaubamärgisüsteemi) väljatöötamise hind sõltub valitud kaubamärgi loomise süsteemi keerukusest: loodud näidiste arv, kandja kuju ja tüüp, graafilised elemendid: fondid, värvikombinatsioonid, erikujud, jooned, graafikatehnikad, loosungid, mis edendavad ettevõtte ideid ja kajastavad selle missiooni.

Meie poolt kasutatavad professionaalsed tööriistad

Logo

Banner

Kirjaplank

Visiitkart

Kleebised

Rollup

Brändi loomine graafika abil

Arendusprotsessis kajastub ettevõtte identiteet läbi elementide süsteemi, mis kajastavad ja rõhutavad ettevõtte põhiideid, eesmärki ja missiooni. Need on fondid, graafika, värvid, elementide paigutus, mis peaksid olema ilusad, arusaadavad ja hõlpsasti kasutatavad.

Veebilehe arendamisel täidab bränd (kaubamärk) kindlat ja selget eesmärki:

Tegevus
Eristada oma ettevõtte tegevust konkurentide omast

 

Eelised
Rõhutada ettevõtte, toote eeliseid

 

Assotsiatsioon
Pakkuda erakordseid assotsiatsioone

Atraktiivne brändi kuvand jääb meelde, mõjutab selle tuntust, kujundab positiivse suhtumise ettevõtte väärtustesse, edastab soovitud kuvandit ja peamiseid ideid. Me kombineerime kõik kujunduselemendid, et julgustada klienti ostma.

Integreerime kõik brändi elemendid veebilehe kujunduses selgeks ja arusaadavaks suhtlussüsteemiks sihtrühmaga, et potentsiaalne klient kogeks veenvat, positiivset tunnet ja teeks valiku pakutava toote või teenuse kasuks.

Aitame Teid ideede elluviimisel